Mesih Mehdi ve Deccal Hurafedir 2

Cübbeli Ahmet hoca’yla Mehmet Talu hoca’nın Mehdi konusundaki açıklamaları (25 Mart 2011 – Flash TV)

İzleyeceğiniz videoda Cübbeli Ahmet hoca’yla Mehmet Talu hoca’nın Mehdi hakkında açıklamalar yapmaktalar.


Cübbeli Ahmet Hoca’yla Mehmet Talu Hoca’nın… paylaşan: CubbeliAhmetHoca

İzlediğimiz videoda Mehmet TALU hoca Mehdi hakkında açıklamalar yapmaktadır ve Cübbeli Ahmet hoca yapılan açıklamaları tasdik etmektedir.
Açıklamada söylendiği gibi : Mehdi hakkında Kur’an-ı Kerim’de ayet yoktur. Hatta Kur’an-ı Kerim,de Mehdi hakkında işaret bile yoktur.
Mehdi hakkındaki Hadisler gelince Mehdi hakkında Buhari ve Müslim,de Hadis yoktur. Diğer hadis kitaplarında Mehdi ile ilgili Hadis vardır lakin bu hadisler Ahat durumdadır.
Mehdi’nin hangi tarihte geleceği ile ilgili vasıfları şekli şemali ile ilgili alametleri ile ilgili hadis yoktur.
Mehdi’nin hangi tarihte geleceği ile ilgili vasıfları şekli şemali ile ilgili alametleri ile ilgili hadislerin tamamı uydurma hadislerdir.
Ne demek Ahat hadis sizlere Ahat hadis ve Mütevatir hadisi şöyle açıklayabiliriz.
Mütevatir hadis : Yalan üzerine birleşmesi mümkün olmayan kişilerin rivayet ettiği hadistir. Örneğin : Yüz sahabe ben bunu peygamber efendimizden duydum diye rivayet eder. Daha sonraki devirlerde yüz kişi ben bunu sahabeden duydum diye rivayet eder.
Ahad hadis : Mütevatir şartlarını taşımayan hadistir. Örneğin : Bir iki sahabe ben bunu peygamber efendimizden duydum diye rivayet ederi. Daha sonraki devirlerde yüz kişi ben bunu sahabeden duydum diye rivayet eder.
Mehdi akaid kitaplarınada sonradan girmiştir.
Akaid kitaplarındaki Mehdi’nin hangi tarihte geleceği ile ilgili vasıfları şekli şemali ile ilgili alametleri ile ilgili tarifler keşif ve ilhamlara dayanmaktadır.
İlham ve keşifler Kur’an-ı Kerim’e ve ehli sünnete uyuyorsa keşif ve ilham geldiği kişiyi ve inan kişileri bağlar. Keşif ve ilham ilim sebibi değildir keşif ve ilham ile fetva verilemez. Verilen fetvalar geçersizdir.
Mehdi inancı İslama yüzelli ikiyüz yıl sonra girmiştir ve Mehdi inancı İslama aykırıdır.
Mehdi hakkında Kur’an-ı Kerim’de ayet yoktur , Buhari ve Müslim,de Hadis yoktur , Diğer hadis kitaplarında Mehdi ile ilgili Hadis vardır lakin bu hadisler Ahat durumdadır.
Mehdi’nin hangi tarihte geleceği yada vasıfları şekli şemali ile ilgili hadisler veya alametleri ile ilgili hadislerin tamamı uydurma hadislerdir.
Buna rağmen Mehdi gelecek İsa Mesih gelecek diye kanal kanal gezip programlar yapan bu programların videolarını internette sitelerine yükleyen yada cild cild kitap yazan hocalar kimelere hizmet ettiklerini hiç düşündüler mi acaba.
Ben bir örnek vereyim kimler hizmet etiklerine : Hristiyan Evanjelik misyonerler çocuklarımıza diyolarki sizin hocalarınız hazreti Muhammed sav de ALLAH cc peygamberi hazreti İsa,de ALLAH cc peygamberi İslamda semavi din Hristiyanlıkta semavi din diyorlar. Hatta sizin hocalarınız hazreti İsa yani İsa Mesih gelecek diyorlar.
Zaten İsa yani Mesih gelecek. Hristiyanlıkta İsa,nın dini hadi Hristiyan olun İsa Mesih sizi kurtarsın diyorlar.
Belki binlerce kişi bu telkinler ile dinde çıktı. Hiç bunun vebalini düşündülermi acaba.
Hocalar Mehdi gelecek dedi diye hocalar İsa Mesih gelecek dedi diye Hristiyan Evanjelik misyonerler davet etti diye din değiştirmeyin “ALLAH KATINDA DİN İSLÂM’DIR.” (Âl-i imran: 19)

1 Comment

  1. Zeki Aslan

    Neden mehdi inancı var? Çünkü Allah’ın koyduğu hidayet sistemi bunu gerektiriyor. Bu sistem Hz. Adem AS.dan beri var. İslam, tâbiiyyet dinidir, tâbiiyyetle yaşanır. Sahabe Hz. Muhammed SAV efendimize tâbi’ olarak yaşamışlar, Tabiin, Sahabeye, Tebe-i Tabiin de Tabiine tâbi’ olarak yaşamışlar. Bu sistem günümüze kadar tasavvufla mürşide tâbiiyyetle gelmiştir. Osmanlı’nın 600 yıl süren başarısında tek etken Padişahtan dağdaki çobana kadar toplumun büyük kesiminin mutlaka bir veli-mürşide intisablı(tâbiiyyetli) olarak yaşamalarıdır. Bu sistem, yavaş yavaş terk edildi, duraklama gerileme ve yıkılış gerçekleşti. Cumhuriyetin ilk yıllarında geri kalan kalıntılar da tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla temizlendi. Günümüzde çok az sayıda insan (%5) bu sistemle yaşamaktadır.
    Bir kimse mürşidini Allah’tan sorup öğrenir ve ona tâbi’ olunca Mehdisini bulmuş olur. Âhir zaman mehdisini bulmak bilmek tanımak da bu yolla olur. Hacet namazı kılıp Allah’tan soran, mutlaka öğrenir. Bu sistemi kabul etmeyenler mehdisini bu-la-maz-lar NOKTA

    Reply

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir